Hinder for å søke hjelp

FORDELER

DITT TEMPO

Kursene er laget slik at de skal passe ditt tempo og timeplan. Det er lurt å jobbe jevnlig.

NÅR DU VIL

Du trenger ikke avtale tid med noen. Ta kursene når det passer deg best.

HVOR DU VIL

Du behøver ikke å reise noe sted. Kursene kan gjennomføres der du er.

MENINGSFULLE AKTIVITETER

Lær praktiske ferdigheter, teknikker og aktiviteter som vil hjelpe deg på veien til bedre psykisk helse.

KURSENES BEGRENSNINGER​

Trigga legger til rette for høy grad av egen aktivitet i kursene mellom samtalene du har med din behandler. Det er ikke i samtalene med behandler terapien foregår, men i hovedsak når du selv øver på det du lærer i kursene og praktiserer det i din hverdag. Vi ser på dette som veiledet selvhjelp.

Veiledet selvhjelp er en behandlingsmetode hvor den som ønsker endring selv får ansvar for å gjennomføre øvelser og aktiviteter, i kombinasjon med samtaler med en fagperson.  Forskning viser at deltakere som øver og praktiserer det de lærer gjennom behandlingsforløpet, får størst utbytte og effekt av behandlingen.

TILBUD TIL PÅRØRENDE​

Kursene vi har utviklet kan være til god støtte for pårørende. Vi tenker at mange kan ha utbytte av innholdet i kursene vi utvikler.

Dette er uavhengig om du selv er hekta på noe, er pårørende eller fagperson.  Mange synes det kan være greit å gå igjennom kurs sammen med noen, slik at man kan tenke høyt sammen om informasjon i kursene.

På sikt vil vi utvikle egne kurs som er spesielt rettet til pårørende av personer som har, eller står i fare for å utvikle en avhengighet. Dette er fordi vi gjennom vårt arbeid vet at pårørende ofte opplever andre type konsekvenser og belastninger, enn den som er hekta på noe.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Jeg vil ha tilgang selv:
Trigga.no ønsker ikke personopplysninger og, vi bruker derfor unike koder til innlogging. De som bruker Trigga.no får en tilgangskode av en kommunehelsetjeneste.

Det krever ingen installasjon av programvare eller integrasjon med andre systemer for å komme i gang. Du trenger bare tilgang til internett.

Hvis du skal gå gjennom et av våre kurs begynner du på forsiden til Trigga.no. Ved å legge inn tilgangskoden i kodefeltet og trykke «OK», får du tilgang til innholdet i det kurset som den som skal følge deg opp mente passet best for deg.

Det krever ingen installasjon av programvare eller integrasjon med andre systemer for å bruke våre kurs.

Brukere får en tilgangskode fra en kommunehelsetjeneste som tilbyr dem videre til sine brukere.

For å få tilgang til verktøyene trenger man en tilgangskode. De som bruker Trigga.no får denne som del av et tilbud i en kommunehelsetjeneste. Mestringsenheten i Sandnes Kommune står bak Trigga.no.

Kursene inneholder øvelser, oppgaver og informasjon fra evidensbaserte metoder som kognitiv terapi. Hvis du fyller ut målingene kan du selv følge med på hvordan du har det, hver gang du har logget inn.

Faginnholdet i kursene er laget av Mestringsenheten i Sandnes Kommune.

Kursene er gjennomgått av fagfolk og endres fortløpende hvis vi får beskjed om feil eller mangler.

Løsningen er utviklet og driftes av Assistert Selvhjelp AS.

Kort fortalt lagrer Trigga.no ingen informasjon som kan identifisere den som bruker kursene. Derfor brukes blant annet unike koder for å få tilgang.

Får du oppfølging av en fagperson eller veileder? Mange virksomheter, (ikke alle), lagrer koden sammen med informasjon som identifiserer personen som bruker koden i sine systemer. Dette gjøres fordi fagpersonene i virksomheten har tilgang til en oversikt over koder de har gitt ut. Dersom du gir dem tilgang kan fagpersonen se hva du jobber med underveis, og får på denne måten bedre mulighet til å forbedrede oppfølging. Du kan anonymiseres ved å trekke tilbake tilgangen og endre kode. Dette kan gjøres når som helst under “innstillinger” etter innlogging. Les mer her

Her finner du hele vår personvernerklæring.

Du kan trygt bruke Trigga.no. Vi lagrer ikke opplysninger som kan identifisere en person som bruker kursene. Innlogging foregår med en unik og tilfeldig kode bestående av tall og bokstaver, og du blir aldri bedt om å gjøre oppgaver som kan føre til registrering av personopplysninger.

Du er anonym så lenge ingen kan koble koden til personopplysninger om deg, men vær oppmerksom på følgende:

Hvis du har fått koden av en virksomhet/helsetjeneste kan de ha rutiner for å lagre koden i sine systemer for å gi deg best mulig oppfølging. Det vil være strenge lover som regulerer tilgang til disse systemene (som feks kan være en pasientjournal). Så lenge kobling til personopplysninger er mulig vil likevel det som er lagret hos Trigga.no regnes som “pseudonyme personopplysninger”, fordi fagpersonene er avhengig av annen beskyttet informasjon for å finne ut hvem som bruker koden. Hvis du ikke gir virksomheten tilgang til det du registerer ved første innlogging og endrer koden vil du være anonym. Du kan også anonymiseres senere, feks når oppfølging er avsluttet.

Les mer om personvern

Finn mer informasjon på vår Kontaktside.