Trykk på kommunen din nederst på siden for å komme i kontakt med dem som kan gi tilgang på kurs.

HVA ER TRIGGA.NO?

Trigga.no er en kursportal som er laget for å gi hjelp til mennesker som strever med avhengighet, eller som står i fare for å utvikle en avhengighet.
 
Du vil her bli kjent med ulike verktøy, metoder og teknikker som kan være til hjelp for deg når du ønsker å gjøre endringer i livet ditt.
 

Metodene er de samme som brukes i behandling av avhengighet, og er basert på kognitiv terapi.

pyramid

INTRODUKSJON