TOLERANSEVINDUET

Toleransevinduet er et verktøy som kan være til hjelp når vi skal forsøke å forstå våre egne følelser og reaksjoner. Ved å bruke dette verktøyet kan vi bedre forstå det som skjer i kroppen vår når vi er slitne, stressa, triste eller redde.

Når vi mennesker møter motgang så skrus det på en type beskyttelse inni oss. Vi beskytter oss alle ulikt, og når hver og en av oss skal forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør så kan Toleransevinduet være et nyttig verktøy å bruke. Noen av oss blir lett energiske, mens andre blir lettere passive. Noen av oss reagerer fort med irritasjon og sinne, mens andre opplever å bli fjerne og litt utenfor seg selv.

Toleransevinduet kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med dine egne måter å reagere på når du møter motgang og utfordringer. På den måten står du bedre rustet til å selv ta kontroll over dine følelser og det du foretar deg i ubehagelige eller vanskelige situasjoner.