RESSURSER

Vi tror på personlig recovery – det at den enkelte skal finne sin vei og retning ved hjelp av gode og egnede verktøy med utgangspunkt i egne ressurser. Dine egne ressurser er noe av det viktigste å ta utgangspunkt i for å oppnå en positiv endring. 

I kursene tar vi utgangspunkt Ressursmodellen som gjør at kursene har fokus på ressursene man har, i og rundt seg. Ressurser er det som kan hjelpe oss rett og slett!

Hvilke mennesker kan være til hjelp for deg i denne fasen av livet? Det kan være mennesker du allerede har i nettverket ditt, men det kan også være helt nye mennesker. For noen er det en fastlege eller en helsesøster. Det kan være en lærer eller en sjef. En nabo, eller en søster.

Hvilke steder kan bli viktige for deg? Det kan være treningssenter eller et turområde. Et opphold i badstue eller en strikkeklubb. Noen melder seg inn i et jaktlag eller i en forening hvor man finner mennesker som deler samme interesser for et felt. Det finnes foreninger og lokallag for utrolig mye forskjellig. De fleste synes bare det er hyggelig med nye tilskudd av mennesker som deler samme interesse for noe.

Ressursmodellen skal være til nytte og hjelp når vi skal planlegge hva vi må gjøre mer av for å kunne lykkes best mulig i en endringsprosess. I begynnelsen kan det være vanskelig å få øye på ressursene som finnes i og rundt en, men etter hvert som man blir kjent med disse og benytter seg av dem, vil dette kunne lede til oppdagelse av enda flere ressurser som man ikke visste om i starten.