Endring

Endring kan være veldig spennende, men det kan også være krevende! Vi ønsker gjerne at livet vårt endrer seg – men strever med å vite hvordan vi skal gripe det an, og hvor vi skal begynne.

Gjennom kursene våre vil du få tilgang til metoder og teknikker for at du selv skal kunne lage deg gode mål og jobbe mot dem! Ofte handler endring om å faktisk komme seg i gang og ikke bare tenke på det. Vi hjelper deg med å ta det første steget!