KOGNITIV TERAPI

Kognitiv terapi er en terapiform som har fokus på problemløsning. Terapiformen hjelper oss med å forstå sammenhengen mellom hva vi tenker, føler, og gjør, og hvordan disse gjensidig påvirker og forsterker hverandre.

Målet ved å bruke kognitiv terapi er å gjøre endringer på fastlåste mønster og vaner, som ofte preger avhengighet. For å få utbytte av kognitiv terapi kreves det at du aktivt jobber med egne utfordringer. Dette gjøres ved hjelp av verktøy og metoder som du lærer på kursene! 

Kjernen i kognitiv terapi er at vi som mennesker hele tiden tar ulike valg ut fra informasjon vi har tilgjengelig.  Vi trenger derfor å bli bedre kjent med seg selv og bevisst egne tanker og kroppslige reaksjoner. Hvordan er det jeg tolker disse hendelsene? Er det noe som går igjen? Hvordan reagerer jeg kroppslig og følelsesmessig? Før man kan starte med endring, må man først bli mer bevisst og kjent med hvordan man selv reagerer og tolker hendelser og situasjoner. Det er dette kognitiv terapi mye handler om.